Prebona Disinfect 200 ml

69,00kr

Prebona Disinfect är en effektiv handdesinfektion med bevisad effekt mot bakterier, virus och svamp utan att torka ut huden med långvarig effekt.

Kategori:

Beskrivning

Det är ett vattenbaserat desinfektionsmedel som inte torkar ut huden
Vetenskapligt beprövad effekt mot bakterier, virus och svampar

Prebona Desinfect är ett klart att använda, doftfritt och luktfritt desinfektionsmedel. Den innehåller ingen alkohol eller klor och till skillnad från alkoholbaserade desinfektionsmedel är den skonsam mot huden och undviker irritation eller torkning av huden när den ofta används

Baserat på en vetenskapligt beprövad formulering, med silver som den aktiva ingrediensen. Prebona Desinfect erbjuder längre skydd jämfört med alkoholbaserade desinfektionsmedel. Silver är också ett känt antimikrobiellt ämne.

Effektiv mot kroppslukt

Ej brandfarligt, vilket resulterar i säkrare, billigare och mindre tidskrävande hantering.

Desinfektionsmedlet är baserat på den patenterade tekniken Prebona CompoTech, som kombinerar avjoniserat vatten, kiseldioxid och små mängder aktiv ingrediens. Den aktiva ingrediensen i Prebona Desinfect är silvernitrat (0,016%). Silver är ett välkänt antimikrobiellt ämne som används allmänt i medicinska tillämpningar såsom sårförband, urinvägarna katetrar och även för vattenrening. Prebonas unika teknik gör det möjligt att använda olika aktiva ämnen, såsom silver, extremt effektivt och på ett kontrollerat sätt (hundratals gånger effektivare än konkurrerande tekniker).

Användning

Applicera ca 3 ml på rena händer och gnugga händerna mot varandra tills de är torra, minst 30 sekunder

Innehåll och råd

Aktiv biocidsubstans: silvernitrat, CAS nr. 7761-88-8, 0,016%, avjoniserat vatten och amorf silika (nano)

Varning: Undvik kontakt med ögon. Använd skyddsglasögon vid stänkrisk. Undvik utsläpp till miljön och samla upp spill.

Vid kontakt med ögon: Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Vid kvarstående besvär kontakta/uppsök läkare.

Vid förtäring: Kontakta läkare/Giftinformationscentralen. Framkalla ej kräkning. Drick lite vatten om den skadade är vid fullt medvetande.

Produkten ska förvaras i sluten mörk behållare av icke korrosivt material, samt frostfritt. Rekommenderad förvaringstemperatur är mellan 5 – 35 oC. Förvaras oåtkomligt för barn (gäller för konsument). Produkten ska användas inom 18 månader.

Innehållet/behållaren hanteras som farligt avfall. Produkten är klassificerade som skadligt för vattenmiljön med långtidseffekter och utsläpp direkt till vattenmiljön skall undvikas.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Prebona Disinfect 200 ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *